Pradžia


Mes arba surasime kelią, arba jį nutiesime!

UAB „Ekoprojektas“ yra viena iš didžiausią patirtį turinčių projektavimo ir konsultavimo įmonių Lietuvoje.

Darbuotojų patirtis, kvalifikacija ir techninė bazė leidžia bendrovei kasmet parengti daugiau kaip po 100 projektų. Be mums įprastų aplinkosaugos projektų, buitinių, pramoninių ir lietaus nuotekų valymo, dumblo apdorojimo, vandens gerinimo įrenginių projektuojame ir kitus įvairios paskirties objektus bei konsultuojame dėl jų įgyvendinimo.

Ne viename Lietuvos mieste atkreipsite dėmesį į patrauklias, ekologiškai saugias degalines, prekybos centrus, automobilių salonus, logistikos centrus, daugiabučius ir kt. Juose itin akcentavome ir realizavome sveikos aplinkos, darbo sąlygų, ekologinio saugumo reikalavimus. Esame parengę unikalių objektų – Etnokosmologijos muziejus, Vilniaus universiteto biblioteka, Lietuvos bendrasis planas.

Ištakos – 1940 m. įkurtas projektavimo skyrius Vilniaus m. statybos valdyboje.

1993 m. „Ekoprojektas“ tampa privačia uždarąja akcine bendrove.

UAB „Ekoprojektas“ dirba pakankamas kiekis kvalifikuotų specialistų, sugebančių pilnai parengti stambius objektus „nuo užduoties iki rakto“.

Įstatinis kapitalas – 260,0 tūkst. Eur.

Per 20 UAB „Ekoprojektas“ veiklos metų parengta virš 2000 projektų, kurių statybos ir montavimo darbų vertė artėja prie 290 milijonų Eur.

UAB „Ekoprojektas“ yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narė, Lietuvos projektavimo įmonių asociacijos steigėja ir narė. Bendrovė dalyvauja labdaringoje veikloje.

Bendrovė turi 19 atestuotų specialistų.

UAB „Ekoprojektas“ įdiegta vadybos sistema, atitinkanti vadybos sistemos standartų ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 reikalavimus.

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

UAB „Ekoprojektas“ yra viena iš projektavimo lyderių šalyje, rengianti įvairios paskirties projektus nuo paruošimo iki įgyvendinimo. Bendrovė vykdydama ir tobulindama savo veiklą įsipareigoja:

 • Laikytis visų bendrovei taikomų aplinkos apsaugos teisinių ir norminių reikalavimų.
 • Prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus.
 • Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją.
 • Ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, skatinti juos už profesionalumą, sąžiningumą ir atsakingą požiūrį į darbą, kuris lemia aukščiausią rezultatą.
  Kompetencijos ribose spręsti sudėtingus projektavimo uždavinius, reikalui esant priimti bendrus sprendimus su užsakovais, siekiant kuo geriau patenkinti jų poreikius.
 • Formuoti tikslus ir uždavinius, akcentuojant sveikos aplinkos būtinumą, kokybės ir aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimui.
 • Ugdyti kiekvieno įmonės darbuotojo atsakomybę ir supratimą, kad aplinkos apsauga bei gamtinių išteklių tausojimas yra ne tik bendra įmonės, bet ir jo asmeninė pareiga.
 • Užtikrinti, kad projektiniai sprendiniai būtų suderinami su aplinkos apsaugos uždaviniais.

UAB „Ekoprojektas“ nusistato tokias prioritetines darbo kryptis:

 • Išlaikyti lyderio pozicijas vandentvarkos, inžinerinės infrastruktūros ir aplinkosaugos projektų rengimo srityse.
 • Plėsti teikiamų paslaugų spektrą (pastatų energetinis vertinimas, SO, specialieji ir detalieji planai).
 • Maksimaliai įvertinti užsakovų poreikius, efektyviai kuriant vertę projektiniais sprendiniais, projektų kokybe ir savalaikiu parengimu bei aplinkos apsauga.
 • Siekti, kad darbo organizavimas ir rengiamų projektų kokybė atitiktų kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemos reikalavimus.
 • Naujų progresyvių technologijų diegimas.
 • Abipusiai naudingas bendradarbiavimas su subrangovais, siekiant gerinti paslaugų kokybę.

Ši politika, priimta 2013 m. sausio mėn., yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims.